Afhandeling ILSE Dordrecht 2020

Helaas kon de ILSE Dordrecht op 14 en 15 maart jl. geen doorgang vinden. Kort ervoor werden beperkende maatregelen door de overheid afgekondigd vanwege de verspreiding van het corona virus.

De verenigingen die zouden deelnemen aan de ILSE hebben kosten gemaakt voor inschrijving en soms ook voor het eten.

De Dordtse Reddingsbrigade heeft voorbereidende kosten gemaakt. Met name de badhuur die Optisport in rekening brengt, drukt zwaar op de lasten voor de DRB.

Op dit moment is de DRB is gesprek met zowel Optisport als de gemeente om te bespreken of de rekening van het badhuur voor het weekend in maart teruggedraaid kan worden.

Alleen als dat gebeurt, kan de DRB de verenigingen tegemoetkomen door een deel van de kosten terug te betalen. Zolang dit niet gebeurt, dan wel niet duidelijk is, kan de DRB niets betekenen voor de verenigingen die zich hadden ingeschreven.

Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij iedereen opnieuw informeren.

Bestuur DRB