Kinderen die naast het diploma zwemmen of het behalen van hun bondsdiploma vaker willen zwemmen op andere dagen, kunnen hierover meer informatie vinden onder het menu wedstrijdsport. De enige voorwaarde is dat je over diploma A beschikt.

Ga naar wedstrijdsport als je meer zou willen zwemmen dan alleen les zwemmen.