Rescue boarden als leuke activiteit in jouw maatschappelijke diensttijd?

De Dordtse Reddingsbrigade trapt op zondag 30 september af met een eerste activiteit in het kader van de proeftuin Maatschappelijke Diensttijd. Reddingsbrigade Nederland doet samen met 6 van haar brigades (Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda, ’s-Hertogenbosch en Ouddorp) mee met het project ‘Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!’ De overheid wil daarmee graag verkennen hoe jongeren het beste op een zinvolle manier een maatschappelijke diensttijd kunnen verrichten.

We bieden jongeren van 16 t/m 25 jaar een werkplek om als maatschappelijke dienstverlener aan de slag te gaan op alle terreinen waarop onze brigades actief zijn. Rescue boarden is een van de opties, maar je kan als maatschappelijke diensttijder nog veel meer dingen doen zoals EHBO’er, zwembad bewaker, strandwacht, instructeur zwemvaardigheid of sporttrainer.

Rescue boarden: je moet kunnen zwemmen, maar we laten je niet zwemmen.

Er is bij veel brigades in de omgeving, maar ook bij particuliere beveiligers van water evenementen een grote behoefte aan jongeren die op een rescue board activiteiten, open water of een strand kunnen beveiligen. Je kan nu eenmaal niet met een motorboot of jetski tussen grote groepen zwemmende mensen door varen. Zwemmend bereik je ook in zulke omstandigheden de plek des onheils heel moeilijk of met groot risico voor de redder zelf. Met een rescue board ben je snel en wendbaar en heb je ook een uitstekend vervoermiddel voor je slachtoffer. Het rescue board heeft bijvoorbeeld op de laatste City Swim in Dordrecht zijn dienst bewezen bij het bieden van hulp aan drenkelingen. Er is daarom grote behoefte aan jongeren die met een board overweg kunnen en weten hoe ze mensen daarmee kunnen redden. Tegelijkertijd is het boarden ook een uitdaging en heel leuk om te doen volgens onze eigen jongeren.

We willen wel dat onze boarders goed zijn opgeleid. Reddingsbrigade Dordrecht ontwikkelt daarom met een aantal bedrijven een opleidingsmodule voor rescue boarden.

Waar en wat gaan we doen?

De aftrap daarvan is komende zondag van 11.00 -13.00 uur in de Merwelanden, Baanhoekweg (ongeveer 500 m na het Biesbosch Centrum Dordrecht nr 53). We gaan samen met onze experts en met jongeren verkennen hoe en wat een diensttijder moet kunnen om stranden, plassen en evenementen met een rescue board te beveiligen. We proberen een aantal dingen uit met jongeren, zodat de jongeren die zich aanmelden, daarna snel opgeleid en ingezet kunnen worden.

Wat doen we verder?

Het rescue boarden is onze eerste stap om de dingen die we doen toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor mensen uit alle lagen van de bevolking die over een zwemdiploma B beschikken. Daarnaast zijn we druk bezig met de werving van jongeren en het opzetten van hun begeleiding en coaching. Dat alles onder het motto: je moet kunnen zwemmen, maar we laten je niet zwemmen.