Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Algemene Ledenvergadering

18/06/2021 19:30 22:30

Op 18 juni 2021 Algemene Leden Vergadering DRB

Veranderde datum
Doordat bepaalde informatie , die voor de ALV nodig is, pas op 19 mei is ontvangen, is het niet mogelijk voor het
bestuur en de financiële commissie om aan de statutaire verplichtingen te voldoen. Daardoor is een rechtsgeldige
besluitvorming niet mogelijk. Daarom is de vergadering verplaatst naar 18 juni 2021 vanaf 20.00 online.

Online vergaderen
Deze digitale vergadering wordt om rechtsgeldige besluiten met een speciaal platform gedaan.
Dit maakt beveiligde besluitvorming en geheime stemmingen mogelijk. De vergadering wordt geregeld via het platform https://online-alv.nl. Via Reddingsbrigade Nederland kunnen aangesloten brigades daar ook gebruik van maken. Meer informatie is te vinden op onze website via deze link: 
https://rbdordrecht.nl/event/algemene-ledenvergadering-2/ 

Hoe neemt U deel aan die vergadering?

 1. Om deel te kunnen nemen moet U zich aanmelden.
 2. Deze aanmelding kan tot donderdag 17 juni 2021 16.00 uur.
 3. Hoe neemt U deel met stemrecht aan deze ALV?
  a. U stuurt een mailtje naar secretaris@rbdordrecht.nl met daarin 
  i. Uw naam
  ii. Uw mobile telefoonnummer (u krijgt daarop tijdens het stemmen een code, waardoor er
  een unieke stem ontstaat)
  iii. Uw emailadres en
  iv. de melding dat U wilt deelnemen. (i.v.m. stemrechtcontrole).
  b. U moet beschikken over een computer met camera of mobiele telefoon met camera.
  c. Wanneer U zich heeft aangemeld, krijgt U een code waarmee U toegang krijgt tot alle stukken en
  waarmee een unieke stem kan uitgebracht.

Agenda van de ALV

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken en afmeldingen
 4. Verslag ALV maart 2020
 5. Verslag secretaris en commissies
 6. Pauze
 7. Financiën & Kascontrole commissie
 8. Bestuursbeleid en -verkiezing.
  a. Beleid: Uitleg en stappen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. (Deze wet vergt uitleg en een
  besluit van de AV).
  b. Verkiezing bestuursleden: Voorzitter (Henk Dorst) en herbenoeming bestuurslid. (Marcel Janssen).
  c. Vooruitblik volgende ALV in het najaar 2021.
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting

Bestuur – Dordtse Reddingsbrigade

Bekijk de site van Organisator