Maatschappelijke diensttijd

De Dordtse Reddingsbrigade is één van de brigades waar jongeren tussen 16 en 25 jaar een maatschappelijke diensttijd kunnen doen. Iedereen kan bij ons terecht, die zwemdiploma B heeft.  Je kan bij onze brigade aan de slag als strand- of zwembadbewaker, zweminstructeur, EHBO’er, evenementenbewaker, trainer of sportinstructeur. Samen bepalen we wat je kunt doen bij ons. We leiden je op en coachen je in jouw persoonlijk traject. Je krijgt een certificaat dat je kan gebruiken op je CV.  Lijkt je dat wat?

Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven
Reddingsbrigade Nederland doet daarom samen met zes van haar brigades (Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda, ’s-Hertogenbosch en Ouddorp) mee in deze proeftuin voor Maatschappelijke diensttijd.  We bieden jongeren van 16 t/m 24 jaar een werkplek om als maatschappelijke dienstverlener aan de slag te gaan op alle terreinen van ons werk.

Wat kan jij voor ons doen?
We bieden jongeren de gelegenheid om als strand- of zwembadbewaker, zweminstructeur, EHBO’er, evenementenbewaker of sportinstructeur te werken. Dat doen we aan stranden, in zwembaden, op recreatieplassen en bij evenementen of als mensen in nood zijn. We halen vaak het nieuws als er onveilige situaties zijn op het water. We gebruiken sociale media om ons werk uit te dragen en zoek naar nieuwe wegen om onze taken nog beter uit te voeren. Kort gezegd: we kunnen op alle bovengenoemde terreinen in allerlei taken jongeren gebruiken. We komen handen te kort en kunnen nog veel meer doen voor alle mensen in Nederland die gewild en ongewild met leuke, maar ook met de gevaarlijke kanten van water worden geconfronteerd.

We hebben jullie nodig, maar wat heb jij eraan?
Je ontdekt wat het betekent om verantwoordelijkheid te dragen voor de veiligheid van anderen en jezelf. En wij helpen je daarbij. Je kan zelfs diploma’s (bijvoorbeeld zwem- en brigade instructeur, vaarbewijzen, EHBO) halen, waar je later wat aan hebt. Je hebt veel verantwoordelijkheden en werkt nauw samen met brandweer, politie, ambulance, gemeente, zwembad en recreatie exploitanten en evenementen (beveiligings-) organisatoren.

Het is leuk en leerzaam voor jezelf. Je werkt samen, leert gevaren herkennen en hoe je daar mee om gaat. Het kunnen herkennen en bestrijden van die gevaren is een vaardigheid waar je familie en vrienden groot voordeel van hebben: Je bent ineens een redder in plaats van een toeschouwer. Je komt jezelf tegen als je echt aan de bak moet en je leert omgaan met allerlei mensen met uiteenlopende karakters. Je doet ook maatschappelijk belangrijk werk voor mensen uit alle lagen van de bevolking en voor landgenoten van welke culturele herkomst dan ook.

Wij vinden dat geweldig werk. We halen er veel plezier en voldoening uit. We leren dagelijks bij en onze hobby is voor velen een opstap naar hun beroep. Die kansen heb jij ook als je bij ons komt werken.

Hoe werkt het?
Je meld je aan (zie hieronder). We beginnen met een intakegesprek. Jouw wensen zijn leidend en jouw ideeën welkom. Samen bepalen we wat past bij jou en bij de brigade waar jij je meldt. Maar je kan ook taken bij een andere brigade verrichten.

We zijn flexibel: Of je nu 3 of 12 maanden bij ons werkt, een avond of een dag per week of bijna full time, het maakt niet uit als de taken die we afspreken, maar worden gedaan. Je wordt begeleid door een persoonlijke coach. Je kan diploma’s halen, die passen bij jouw taak. Je hebt een klein budget om je taken te realiseren. De taken voer je uit onder leiding van de verantwoordelijke voor dat terrein bij onze brigade.

Na een succesvolle afloop krijg je een certificaat van Reddingsbrigade Nederland dat je verder helpt in ons netwerk en daarbuiten. Dat is voor alle jongeren waardevol. Het is zeker relevant voor jongeren die nadenken over een baan bij brandweer, politie, ambulance, in de zwemwereld of bij evenementen (beveiligings-) bedrijven.

Wie kan zich aanmelden voor een maatschappelijke diensttijd?
In principe kan iedereen, die over een zwemdiploma B of meer beschikt, zich aanmelden. Dat geldt voor een lid van de brigade, die zijn inspanning graag verzilvert in een certificaat voor zijn CV. Maar we willen ook uitdrukkelijk in contact komen met jongeren die ooit bij een brigade zwemdiploma’s hebben gehaald of met broers en zussen van kinderen die nu bij een brigade zwemmen of jongeren die naar school gaan of werken. Iedere Jongere uit welke laag van de bevolking en van welke culturele achtergrond dan ook, is welkom. We willen graag jongeren inzetten, die beter begrijpen hoe mensen die geen zwemcultuur hebben, met de gevaren en leuke kanten van water omgaan.

Wil je meer info of wil je een afspraak maken?
Voor meer informatie over de Maatschappelijke Diensttijd of wat te doen als je buiten de regio Dordrecht woont, kan je terecht bij een van de projectleiders van Reddingsbrigade Nederland: Sandra van Lohuizen, mailadres: svanlohuizen@reddingsbrigade.nl; mobiel 06-34190854

Wil je een afspraak maken met de coördinator van de maatschappelijke diensttijd van de Dordtse Reddingsbrigade, dan kan je contact opnemen met Udo Lock, mailadres: udolock@gmail.com; mobiel 06-54776413