Opleiding zwemmend redden

Na het behalen van het Zwem ABC gaat onze diplomalijn van Reddingsbrigade Nederland.

De volgende diploma’s kunnen behaald worden:

  • Junior Redder 2 t/m 4
  • Zwemmend Redder 1 t/m 4
  • Life Saver 1 t/m 3

Junior Redder 2 t/m 4

In deze diploma lijn wordt voornamelijk aandacht besteed aan zelfredzaamheid van de zwemmer. Daarnaast is het oriënteren onderwater, het gebruik van hulpmiddelen en reddingsmiddelen (JR 3 / 4) ook een punt van aandacht.

Zwemmend Redder 1 t/m 4

In deze diplomalijn leert de zwemmer de vervoers- en reddingsgrepen te gebruiken tot het doel “het redden van een drenkeling”. Tevens wordt de conditie van de zwemmer uitgebouwd.

LifeSaver 1 t/m 3

In deze diplomalijn krijgt de zwemmer naast de praktijk ook theorie. De theorielessen staat in het teken van water en de daarbij behorende gevaren.

Bij LifeSaver 2 krijgt de zwemmer ook les in Eerste Hulp Aan Drenkelingen (EHAD).

LifeSaver 3 is de kroon op het werk. Je kunt je dan volwaardig redder noemen.