Corona virus en contributie

Zwemlessen gaan niet door op 16 en 23 maart 2020 in verband met het Coronavirus

Het COVID-19 of Corona virus houdt ons allen in een wurggreep. Een kwalijk virus met ernstige uitwerking. De Nederlandse overheid heeft niet voor niets maatregelen opgelegd om de gevolgen van het virus te minimaliseren.

Een gevolg is dat samenkomsten van meer dan drie personen tot 1 juni 2020 niet meer zijn toegestaan, alsmede sportverenigingen hun activiteiten hebben moeten stoppen.

Bij de Dordtse Reddings Brigade zijn nagenoeg alle activiteiten stilgelegd tot einde maatregelen van de overheid. Momenteel 1 juni 2020.

Heel vervelend allemaal dat de DRB niet de diensten kan aanbieden. In overleg met Optisport (beheerder Sportboulevard) en gemeente Dordrecht wordt in samenwerking met andere sportverenigingen bekeken hoe de deze nare periode zakelijk moet worden afgehandeld.

Nu is er in maart nog gezwommen en zijn zwemexamens afgenomen. Over maart zal de contributie worden geïnd.

Afhankelijk van de duur van de corona maatregelen, overleg met Optisport en gemeente Dordrecht zal het bestuur de continuïteit van de vereniging voorop stellen met het oog op de toekomst. Het bestuur zal in april beslissen over het verdere verloop van de contributie-inning tijdens de corona crisis periode.

Het bestuur van de DRB